Jezeli do muru starego dostawia sie nowy mur

Jeżeli do muru starego dostawia się nowy mur, wówczas w miejscu dotykania do siebie obu murów należy dać również dylatację. Szczeliny dylatacyjne w murze wykonuje się dwoma sposobami: a) jako normalne zakończenie części budynku z obu stron ścianami poprzecznymi biegnącymi od fundamentu aż po dach i tworzącymi między sobą 2-; . -3 cm szczelinę dylatacyjną; b) jako szczeliny dylatacyjne w poszczególnych ścianach budynku. Układ cegieł w wypadku wykonania szczeliny dylatacyjnej pierwszym sposobem nie wymaga omówienia, gdyż jest to zwykły narożnik stanowiący najczęściej połączenie muru zewnętrznego grubości 2 lub 1,5 cegły ze ścianką poprzeczną grubości 1 lub 1/2 cegły, a dalej normalne wiązanie muru grubości 1 lub 112 cegły. W drugim wypadku stosujemy połączenie muru na jego długości na tzw. wpust . Przy tym sposobie wykonania dylatacji nie wznosimy w zakończeniu części dylatowanej ściany szczytowej jak przy pierwszym sposobie wykonania dylatacji, lecz do 2 warstwy ścian podłużnych jednej części budynku sklejki dołączamy na wpust ściany podłużne drugiej części. [więcej w: uwolnijkolory allegro, karcher allegro, wiązanie krzyżykowe ]

Powiązane tematy z artykułem: karcher allegro uwolnijkolory allegro wiązanie krzyżykowe