Kationowe srodki adhezyjne


Kationowe środki adhezyjne Zbliżone do emulgatorów są substancje powierzchniowo-czynne, które z uwagi na swoje właściwości nie mogą być stosowane, jako pełnowartościowe emulgatory, lecz tylko jako środki adhezyjne zwiększające przyczepność lepiszcz bitumicznych do powierzchni ziarn kruszyw mineralnych. Należy przypomnieć, że większość emulgatorów, a zwłaszcza kationowych, stosowanych do wytwarzania emulsji, jest jednocześnie środkami adhezyjnymi, zwiększającymi przyczepność zemulgowanego lepiszcza (błonki bitumicznej) do powierzchni materiałów mineralnych po rozpadzie emulsji. Niektóre środki powierzchniowo-czynne, mające słabe właściwości emulgujące, a będące dostatecznie dobrymi środkami adhezyjnymi, stosowane są, jako dodatek przy łącznym używaniu kilku emulgatorów do produkcji emulsji, o czym poprzednio już była mowa. Dla ogólnej orientacji przy stosowaniu środków powierzchniowo-czynnych, powinno się mieć na uwadze wymienio ne dalej podstawowe właściwości tych środków oraz najważniejsze zasady ich stosowania. Zasady stosowania tych środków i ich główniejsze właściwości odpowiadają niżej podanym stwierdzeniom: [hasła pokrewne: nieśmiertelnik allegro, farbex mława, sugru allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława nieśmiertelnik allegro sugru allegro