Kolesnice

Koleśnice. Najbardziej są rozpowszechnione dwa typy pługów konnych koleśnych: jeden-z koleśnicą zwykłą, a drugi z uniwersalną . Koleśnica zwykła posiada oś, na której końcach osadzone są koła różnych średnic. Koło o mniejszej średnicy toczy się przy pracy pługa po polu (koło polowe), zaś koło ,o większej średnicy . W bruździe (koło bruzdowe). Pośrodku osi przymocowano siodło , na którym opiera się grządziel pługa. Siodło to można przesuwać wzdłuż osi i ustawiać je przy pomocy śrub w płaszczyźnie poziomej, co jest konieczne dla właściwego nastawiania pługa. Ciągło z hakiem zaczepowym przymocowane jest do siodła. Ciągło utrzymuje się w odpowiednim położeniu przy pomocy zgiętej listwy (kabłąk 3), która jednym końcem przytwierdzona jest do osi koleśnicy . Grządziel pługa zaczepia się do koleśnicy łańcuchem przymocowanym do siodła i zaczepionym o hak grządzieli. Koleśnica uniwersalna składa się z dwóch półosi – dużej i małej. Na półosi dużej nasadzone jest koło bruzdowe, a na małej polowe. Przy zmianie głębokości orki małą półoś przestawia się odpowiednie. Na. dużej półosi przymocowane są dwie ramki: pionowa i pozioma. Pośrodku osi przytwierdzone jest ciągło z hakiem zaczepowym, które można ustawiać na kabłąku małej poziomej ramki w różnych pozycjach. W tylnej części kabłąka przymocowuje się za pomocą pierścienia dwa łańcuchy, których końce zawiesza się na hakach poprzeczki przymocowanej do grządzieli . Jeden z tych łańcuchów zaopatrzony jest W nakrętkę ściągającą, która pozwala na wydłużanie lub skracanie łańcucha, stosownie do prawidłowego nastawienia pługa. Dzięki temu, że łańcuchy zawieszone są na hakach przymocowanych na dość długiej listwie poprzecznej, pług w czasie orki utrzymuje się w równowadze stałej i dlatego podtrzymywanie go przez oracza jest prawie zbyteczne. Na ramce pionowej przymocowana jest listwa z siodłem, na którym opiera się koniec grządzieli. Listwę z siodłem można przestawiać na ramce pionowej w dół i w górę (dla zmiany głębokości orki), a także w prawo i w lewo (dla zmiany szerokości roboczej). Przedni koniec grządzieli łączy się przy pomocy łańcucha z ciągłem, co jest niezbędne dla utrzymania ciągła w pewnej odległości od ziemi, w nieroboczym położeniu pługa. Rama. Pługi ramowe tak konne jak i ciągnikowe zaopatrzone są w ramę. Sporządzona jest ona ze stali konstrukcyjnej. Do ramy przymocowuje się korpusy pługa, panewki półosi kół, elementy mechanizmu wydźwigowego i ciągło z zaczepem. [hasła pokrewne: farbex mława , roben monza plus , filar inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława filar inowrocław roben monza plus