Najczesciej jednak ze wzgledów oszczednosciowych srodek adhezyjny stosuje sie tylko raz do lepiszcza

Najczęściej jednak ze względów oszczędnościowych środek adhezyjny stosuje się tylko raz do lepiszcza (asfaltu, smoły lub emulsji głównie anionowej), do kruszywa lub do powierzchni lepiszcza, rozprowadzonego w miejscach utrwalanych, zamykanych (nawierzchni) lub izolowanych. Sposób powierzchniowego rozprowadzania środków adhezyjnych jest wielokrotnie oszczędniejszy, niż dodawanie ich do lepiszcza, aczkolwiek bardziej kłopotliwy w pracy, z tego powodu sposób ten jest mniej stosowany. Po powierzchniowym rozprowadzeniu tych środków prawie wszystkie ich cząsteczki biorą aktywny udział na powierzchni granicznej lepiszcze – kruszywo. Natomiast po dodaniu tych samych środków adhezyjnych do lepiszcza, tylko niewielka ilość ich cząsteczek będzie wykazywać aktywność adhezyjną na wspomnianej powierzchni granicznej. Pozostałe cząsteczki środków adhezyjnych będą się znajdowały wewnątrz błonki lepiszcza otaczającego ziarna kruszywa, z dala od powierzchni g ranicznej i z tego powodu aktywność ich, wyrażająca się siłami przyciągania, będzie szybko malała w miarę wzrostu ich odległości od powierzchni granicznej. 4) Większość organicznych środków powierzchniowych nie może być podgrzewana do wysokich temperatur, w których lepiszcza ulepsza. Według niektórych autorów (Van der Waals, Staverman) międzycząsteczkowe siły przyciągające maleją odwrotnie proporcjonalnie do siódmej potęgi odległości od powierzchni granicznej przez te środki są produkowane, preparowane lub używane do robót. [więcej w: olx hajnówka, fotel bujany allegro, akordeon allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: akordeon allegro fotel bujany allegro olx hajnówka