Naprezenia dopuszczalne

Naprężenia dopuszczalne wyznacza się na podstawie wytrzymałości spoin, przy czym zasadniczy współczynnik pewności przyjąć można taki sam jak dla blach łączonych. Z powodu dużej różnorodności stosowanych stopów, elektrod, metod spawania itp. , a poza tym ze względu na małą liczbę opublikowanych wyników badań (często zresztą ze sobą niezgodnych) należy wytrzymałości. spoin wyznaczać doświadczalnie dla każdego przypadku oddzielnie. Przy ustalaniu naprężeń dopuszczalnych należy uwzględnić: a) rodzaj obciążeń, b) rodzaj i grubość spoin, c) sposób badania spoin, d) warunki spawania. Badano wytrzymałość doraźną Ro oraz wytrzymałość zmęczeniową na obciążenia zmienne: R5 dla liczby zmian n = 105 oraz R7 dla n = 107 (w budownictwie przyjmuje się często wytrzymałość n = 2. 106 za miarodajną wytrzymałość na obciążenie zmienne). [hasła pokrewne: olx hajnówka, art trans, sugru allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans olx hajnówka sugru allegro