Nazwy te stosowane sa z jednej strony dla uproszczenia, a z drugiej dla zamaskowania skladu chemicznego tych emulgatorów z uwagi na tajemnice przemyslowe

Nazwy te stosowane są z jednej strony dla uproszczenia, a z drugiej dla zamaskowania składu chemicznego tych emulgatorów z uwagi na tajemnice przemysłowe. Podstawowym surowcem do produkcji emulgatorów kationowych są I-rzędowe aminy tłuszczowe, które otrzymuje się z kwasów tłuszczowych naturalnych lub syntetycznych. Aminy są związkami organicznymi, pochodnymi amoniaku (NHa) przez zastąpienie jednego, dwóch lub wszystkich trzech atomów wodoru rodnikami alkilowymi (pochodne węglowodorów alifatycznych) lub arylowymi (po-chodne węglowodorów aromatycznych). Zależnie od ilości zastąpionych atomów wodoru rozróżnia się aminy 1-, II- lub III-rzędowe, Aminy są zasadami nieco mocniejszymi od amoniaku. Istnieje wiele metod przerobu amin 1-rzędowych na różnego rodzaju i aktywności emulgatory kationowe lub inne związki powierzchniowo-czynne. Dotychczas najbardziej znane ze swej, jakości i aktywności są emulgatory kationowe, produkowane na bazie dwuamin i amin I V-rzędowych. Emulsje, wyprodukowane przy użyciu tych emulgatorów kationowych są najbardziej stabilne (trwałe). Poza tym można stosować, jak już wspomniano, wiele innych środków kationowych powierzchniowo-czynnych do produkcji emulsji. Nie wszystkie one jednak są stosowane tak ze względu na koszt, jak i na a – stan równowagi elektrostatycznej, b – schemat rozpadu Kat – strefa ochronna kationoczyrina udzielająca dodatniego ładunku kulce asfaltu, An – strefa anionoczynna, której aniony są w elektrostatycznej równowadze z kationami strefy Kat, stan A – początek rozpadu, stan B – koniec rozpadu, stan C – koniec wiązania 1 – ładunki dodatnie, 2 – woda kwaśna, 3 – średnica kulki asfaltu, 4 – strefa zasadowa, 5 – strefa kwaśna, 6 – parowanie z powierzchni mineralnej wody emulsyjnej, usuniętej przez błonkę asfaltową na skutek jej aktywności adhezyjnej, 7 – warstewka parującej wody, 8 – powierzchnia wiązania błonki asfaltowej z materiałem mineralnym, 9 – powie rzchnia po zakończeniu wiązania błonki asfaltowej z materiałem mineralnym trwałość emulsji produkowanych przy ich użyciu. [podobne: uwolnijkolory allegro, rolety dzień noc allegro, art trans ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans rolety dzień noc allegro uwolnijkolory allegro