Plug konny o trzech kolach

Pług konny o trzech kołach. Lewe (polowe) i prawe koło osadzone są na wspólnej osi. Podtaczają się one pod pług wskutek przestawienia dźwigni podnośnika w dół przy przejściu w położenie transportowe. Trzecie koło pługa przemieszcza się oddzielnie i w odpowiednim położeniu umocowuje się je śrubą. U pługów ciągnikowych wszystkie koła przy podnoszeniu pługa wchodzą pod ramę. Wchodzenie to następuje automatycznie na skutek ruchu ciągnika, co spowodowało odmienne rozwiązanie urządzenia podnośnika, z którym zapoznamy się niżej. Nastawienie pługów do orki. Każdy pług bądź to nowy, bądź to po remoncie, powinien być przed zaczęciem orki starannie sprawdzony i przygotowany do roboty. Sprawdzaniu podlegają: prawidłowość ogólnego montażu, stan korpusu pługa, przedpłużka, kroju, kół itd. Sprawdzenia pługa najlepiej dokonywać na równym placu. Po ustawieniu na nim pługa lemiesz powinien dotykać ziemi całą swą długością, a płóz tylko końcem (piętką). Jeżeli pług jest wieloskibowy, to wszystkie lemiesze swoimi ostrzami i wszystkie płozy swoimi piętkami powinny dotykać ziemi. Przy tym płaszczyzny korpusów od strony pola powinny być pomiędzy sobą równoległe. Płaszczyzny kół powinny być także równoległe do płaszczyzny łączącej korpusy od strony pola (jak wyżej). Ostateczne sprawdzenie montażu pługa dokonuje się przy próbnej orce. W tym wypadku należy najpierw przekonać się o normalnym działaniu roboczych i pomocniczych części pługa, a potem nastawić go na potrzebną głębokość orki. Jeżeli trzeba zagłębie pług bezkoleśny, hak zaczepu przesuwa się ku górze. Przy zmniejszaniu głębokości orki na odwrót: hak opuszczaj się w dół. [patrz też: zakład kamieniarski , kamień na taras , parapety kamienne ]

Kolesnice

Koleśnice. Najbardziej są rozpowszechnione dwa typy pługów konnych koleśnych: jeden-z koleśnicą zwykłą, a drugi z uniwersalną . Koleśnica zwykła posiada oś, na której końcach osadzone są koła różnych średnic. Koło o mniejszej średnicy toczy się przy pracy pługa po polu (koło polowe), zaś koło ,o większej średnicy . W bruździe (koło bruzdowe). Pośrodku osi przymocowano siodło , na którym opiera się grządziel pługa. Siodło to można przesuwać wzdłuż osi i ustawiać je przy pomocy śrub w płaszczyźnie poziomej, co jest konieczne dla właściwego nastawiania pługa. Ciągło z hakiem zaczepowym przymocowane jest do siodła. Ciągło utrzymuje się w odpowiednim położeniu przy pomocy zgiętej listwy (kabłąk 3), która jednym końcem przytwierdzona jest do osi koleśnicy . Grządziel pługa zaczepia się do koleśnicy łańcuchem przymocowanym do siodła i zaczepionym o hak grządzieli. Koleśnica uniwersalna składa się z dwóch półosi – dużej i małej. Na półosi dużej nasadzone jest koło bruzdowe, a na małej polowe. Przy zmianie głębokości orki małą półoś przestawia się odpowiednie. Na. dużej półosi przymocowane są dwie ramki: pionowa i pozioma. Pośrodku osi przytwierdzone jest ciągło z hakiem zaczepowym, które można ustawiać na kabłąku małej poziomej ramki w różnych pozycjach. W tylnej części kabłąka przymocowuje się za pomocą pierścienia dwa łańcuchy, których końce zawiesza się na hakach poprzeczki przymocowanej do grządzieli . Jeden z tych łańcuchów zaopatrzony jest W nakrętkę ściągającą, która pozwala na wydłużanie lub skracanie łańcucha, stosownie do prawidłowego nastawienia pługa. Dzięki temu, że łańcuchy zawieszone są na hakach przymocowanych na dość długiej listwie poprzecznej, pług w czasie orki utrzymuje się w równowadze stałej i dlatego podtrzymywanie go przez oracza jest prawie zbyteczne. Na ramce pionowej przymocowana jest listwa z siodłem, na którym opiera się koniec grządzieli. Listwę z siodłem można przestawiać na ramce pionowej w dół i w górę (dla zmiany głębokości orki), a także w prawo i w lewo (dla zmiany szerokości roboczej). Przedni koniec grządzieli łączy się przy pomocy łańcucha z ciągłem, co jest niezbędne dla utrzymania ciągła w pewnej odległości od ziemi, w nieroboczym położeniu pługa. Rama. Pługi ramowe tak konne jak i ciągnikowe zaopatrzone są w ramę. Sporządzona jest ona ze stali konstrukcyjnej. Do ramy przymocowuje się korpusy pługa, panewki półosi kół, elementy mechanizmu wydźwigowego i ciągło z zaczepem. [hasła pokrewne: zakład kamieniarski , kamień na taras , parapety kamienne ]