Plug konny o trzech kolach

Pług konny o trzech kołach. Lewe (polowe) i prawe koło osadzone są na wspólnej osi. Podtaczają się one pod pług wskutek przestawienia dźwigni podnośnika w dół przy przejściu w położenie transportowe. Trzecie koło pługa przemieszcza się oddzielnie i w odpowiednim położeniu umocowuje się je śrubą. U pługów ciągnikowych wszystkie koła przy podnoszeniu pługa wchodzą pod ramę. Wchodzenie to następuje automatycznie na skutek ruchu ciągnika, co spowodowało odmienne rozwiązanie urządzenia podnośnika, z którym zapoznamy się niżej. Nastawienie pługów do orki. Każdy pług bądź to nowy, bądź to po remoncie, powinien być przed zaczęciem orki starannie sprawdzony i przygotowany do roboty. Sprawdzaniu podlegają: prawidłowość ogólnego montażu, stan korpusu pługa, przedpłużka, kroju, kół itd. Sprawdzenia pługa najlepiej dokonywać na równym placu. Po ustawieniu na nim pługa lemiesz powinien dotykać ziemi całą swą długością, a płóz tylko końcem (piętką). Jeżeli pług jest wieloskibowy, to wszystkie lemiesze swoimi ostrzami i wszystkie płozy swoimi piętkami powinny dotykać ziemi. Przy tym płaszczyzny korpusów od strony pola powinny być pomiędzy sobą równoległe. Płaszczyzny kół powinny być także równoległe do płaszczyzny łączącej korpusy od strony pola (jak wyżej). Ostateczne sprawdzenie montażu pługa dokonuje się przy próbnej orce. W tym wypadku należy najpierw przekonać się o normalnym działaniu roboczych i pomocniczych części pługa, a potem nastawić go na potrzebną głębokość orki. Jeżeli trzeba zagłębie pług bezkoleśny, hak zaczepu przesuwa się ku górze. Przy zmniejszaniu głębokości orki na odwrót: hak opuszczaj się w dół. [patrz też: farbex mława , roben monza plus , filar inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława filar inowrocław roben monza plus