przelozenie spoin w miejsca o nieduzych naprezeniach

Zmniejszeniu przy spawaniu wytrzymałości elementu konstrukcyjnego ze stopu podlegającego obróbce cieplnej można zapobiec przez powtórne przesycenie po spawaniu. Metoda ta jednak może znaleźć zastosowanie raczej przy produkcji masowej nie dużych przedmiotów; należy się też liczyć z dodatkowymi naprężeniami ,i odkształceniami. W budownictwie możemy uniknąć powiększenia wymiarów konstrukcji wskutek lokalnego spadku wytrzymałości w miejscu spawania przez: a) przełożenie spoin w miejsca o niedużych naprężeniach, b) przez lokalne wzmocnienie konstrukcji. Przykładem pierwszego sposobu jest wykonanie blachownicy z dwóch kształtowników połączonych spoiną w środku przekroju, tj. w miejscu zerowym naprężeń normalnych. Jako przykład zastosowania drugie] metody mo że służyć: pokrycie pasa blachownicy w miejscu styku nakładką o powierzchni przekroju większej od pasa, lub węzeł kratownicy, w którym pręty w miejscu spawania wzmocniono za pomocą blachy węzłowej. Powierzchnie łączone należy dobrze oczyścić i przetrzeć szorstką szczotką bezpośrednio przed spawaniem. [więcej w: stikeez allegro, blaty granitowe, akordeon allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: akordeon allegro blaty granitowe stikeez allegro