Przy wytwarzaniu emulsji nalezy jednoczesnie uwazac, zeby nie przedozowac potrzebnej ilosci emulgatora, gdyz wtedy otrzymuje sie inny od zamierzonego produkt lub nawet emulsje odwrócona

Przy wytwarzaniu emulsji należy jednocześnie uważać, żeby nie przedozować potrzebnej ilości emulgatora, gdyż wtedy otrzymuje się inny od zamierzonego produkt lub nawet emulsję odwróconą. – szybkości potrzebnego rozpadu i wiązania emulsji (emulsje średnio, szybko i wolno rozpadowe), – stopnia dyspersji fazy rozproszonej (asfaltu), jakości asfaltu pod względem składu chemicznego; asfalty tym łatwiej podlegają zemulgowaniu, im więcej zawierają kwasów asfaltogenowych i ich bezwodników, co przeważnie charakteryzuje się znaczną zawartością tlenu (w pobliżu 2,5) w składzie elementarnym asfaltu. Energia emulgowania. Warunkiem wytworzenia emulsji – obok jej składników, a głównie emulgatora w odpowiedniej ilości i jakości jest wkład energii, potrzebnej do zamieszania składników, głównie zaś do wymaganego stopnia rozdrobnienia asfaltu i pokonanie sił w postaci międzyfazowych napięć powierzchniowych. Substancje o dużym napięciu powierzchniowym na granicy faz zasadniczych składników emulsji wymagają wkładu większej ilości energii do ich zemulgowania, niż substancje o małym napięciu międzyfazowym. Wyrażając to innymi słowy, można stwierdzić, że praca, która jest niezbędna do wytworzenia emulsji z dwóch zasadniczych i nierozpuszczalnych w sobie wzajemnie składników jest równa iloczynowi przyrostu powierzchni i napięcia powierzchniowego na granicy faz wspomnianych składników. [hasła pokrewne: stikeez allegro, lav mag allegro, sugru allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: lav mag allegro stikeez allegro sugru allegro