Spawanie elektroda topliwa

Spawanie elektrodą topliwą, wykonaną ze stopu aluminium jest łatwiejsze, stosować też można większe prędkości. Spawa się prądem stałym, przy czym elektroda stanowi biegun dodatni. Spawarki wykonane są jako automaty lub półautomaty, w których tylko wysuwanie elektrody odbywa się automatycznie. W tym ostatnim przypadku palnik ma kształt pistoletu, z którym łączy się przewód gazowy dla argonu, przewód elektryczny i węże gumowe doprowadzające i odprowadzające wodę chłodzącą Spawanie elektrodą topliwą pod gazem ochronnym nosi nazwę MIG (metal inert gas) , Sigma, Aircomatic itp. Pod osłoną gazu szlachetnego spawać można bez ukosowania blachy jednostronnie do grubości 6 mm, obustronnie do grubości 8 mm, w przypadku większej grubości przy ukosowaniu na V lub X. Przy ukosowaniu na V kąt ukosu a = 60 odstęp blach s-= 1,5 mm, wysokość progu c = 2 mm, przy ukosowaniu na X: s = 1,5 mm, c = 3 mm. Przy grubości blachy t> 10 mm stosuje się spawanie wielowarstwowe. Przy spoinach pachwinowych spawanie elektrodą topliwą daje lepsze wyniki niż spawanie elektrodą nietopliwą; to samo odnosi się do spoin pułapowych. Elektrodą topliwą spawa się blachy o grubości od 4 mm wzwyż, elektrodą nietopliwą – już od 1/2 mm . . [podobne: kamień dekoracyjny wewnętrzny, kamień ozdobny, blaty granitowe ]