Stezenie emulsji przyjeto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszajacej (wody z odpowiednimi dodatkami)

Stężenie emulsji przyjęto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszającej (wody z odpowiednimi dodatkami). Przyjęto również, że przed wytworzeniem emulsji główne jej składniki (asfalt i woda) umieszczone były w probówce o przekroju 1 cm, czyli 1 cm asfaltu i 1 cm wody według poprzednich założeń. W emulsjach o większej dyspersji asfaltu, to jest o mniejszej średnicy kulek tego asfaltu zarówno liczba ich, jak i powierzchnia graniczna, będą większe i odwrotnie – przy mniejszej dyspersji asfaltu i większych średnicach kulek zemulgowanego asfaltu liczba tych kulek i ich powierzchnia graniczna będą znacznie mniejsze, niż to wynika z podanego przykładu. Podane w przykładzie liczby w rzeczywistości mogą się znacznie różnić, zależnie od systemu młynka koloidalnego, rodzaju asfaltu i emulgatora oraz od szeregu innych czynników. Wielkość kulek rozproszonego w emulsji asfaltu będzie wówczas bardziej zróżnicowana, niż to podano w przykładzie. Nie mniej jednak podane liczby dostatecznie dobrze charakteryzują przeciętny rząd wielkości, dotyczący zarówno stopnia zemulgowania fazy rozproszonej (asfaltu) w emulsji, jak i międzyfazową powierzchnię graniczną. W każdym układzie dyspersyjnym tak samo, jak w omawianych emulsjach asfaltowych, międzyfazowa powierzchnia graniczna jest bardzo duża w odniesieniu do objętości tego układu, co widać z porównania podanej w przykładzie objętości 2 cm3 emulsji i powierzchni granicznej międzyfazowej, wynoszącej 9,565 m2, czyli 95650 cm2. [przypisy: unimax kielce, karcher allegro, olx hajnówka ]

Powiązane tematy z artykułem: karcher allegro olx hajnówka unimax kielce