Stopy AlZnMg

Stopy AlZnMg jako twarde są trudne do kształtowania przez wyginanie itp. Można je jednak przed tą czynnością poddać krótkotrwałemu nagrzewaniu, kształtowanie należy wówczas ukończyć w okresie jednogodzinnym. Zmianę Rr, Q02, alO po minucie nagrzewania przy temperaturze 200+400 Oc; wartości mierzone: a- po 1 godz. , b- po 1 mieś. , c- po 3 mieś. Materiał osiąga mniej więcej po okresie jednego miesiąca wartości wyjściowe. W ostatnim czasie zaczęto produkować w USA stop typu AlCu6Mn oznaczony Nr 2219, który obok wysokiej wytrzymałości wykazywać ma bardzo dobrą spawalność. [patrz też: olx hajnówka, uwolnijkolory allegro, ekofiber ]

Powiązane tematy z artykułem: ekofiber olx hajnówka uwolnijkolory allegro