Struktura emulgatorów i emulsji

Struktura emulgatorów i emulsji . Struktura zarówno emulgatorów, jak i emulsji, sięgając głęboko w dziedzinę chemii i fizyko-chemii, jest zagadnieniem bardzo złożonym i pod niektórym i względami nie całkowicie jeszcze poznanym. Poza tym sprawę komplikuje produkcja przez przemysł chemiczny coraz to nowych związków powierzchniowo-czynnych. Z tego powodu coraz bardziej udoskonala się, ale jednocześnie i komplikuje produkcja emulsji, zwłaszcza kationowych, oraz rozszerza się ich zakres stosowania. Z omówionych względów opis związany ze strukturą emulgatorów i emulsji będzie tu ograniczony do niezbędnego minimum, które może dać tylko ogólne pojęcie o tym zagadnieniu. Ogólna struktura emulgatorów i emulsji anionowych oraz sposób ich powstawania przedstawia się następująco. Emulgatory anionowe powstają głównie na drodze reakcji chemicznej kwasu tłuszczowego, nierozpuszczalnego w wodzie i ługu (zasady). Dla przykładu ług ten może być sodowy (N a O H) lub potasowy (KOH). Ogólny wzór dowolnego kwasu tłuszczowego ma postać RCOOH, w którym R oznacza rodnikową grupę kwasu tłuszczowego, a COOH – grupę karboksylową . [patrz też: fotel bujany allegro, rolety dzień noc allegro, olx hajnówka ]

Powiązane tematy z artykułem: fotel bujany allegro olx hajnówka rolety dzień noc allegro