Spawalnosc stopu rozumiana jako spelnienie warunku

Od dobrego stopu spawalnego żąda się: 1) stosunkowo dużej wytrzymałości, 2) jak najmniejszego spadku wytrzymałości przy spawaniu, 3) niepękania zarówno samej spoiny, jak i strefy przejściowej, 4) odporności na korozję. Spawalność stopu rozumiana jako spełnienie warunku ,,2 i ,,3 zależy od rodzaju stopu, jego stanu, sposobu spawania jak i od rodzaju obciążenia (statycznego lub dynamicznego). Najłatwiej spawalne jest czyste aluminium, oraz stop AIMn, które nie spełniają jednakże warunku ,,1. Dalej należy wymienić kolejno stopy AIZnMg, AIMgMn (o zawartości Mg poniżej 5,5 0/0), AIMgSiMn i AICuMgMn. [podobne: płytki granitowe, kamień elewacyjny, Płyty granitowe ]

Plomien gazowy

Płomień gazowy nie jest w stanie usunąć powłoki tlenkowej z powierzchni blachy. Do tego celu służą specjalne topniki, zazwyczaj w postaci proszku. Topnik składa się z chlorków sodu, potasu i litu oraz fluorku sodu; jest on silnie higroskopijny i dlatego należy go przechowywać w szczelnych naczyniach, najlepiej szklanych, porcelanowych itp. Topnik zarabia się na gęstą masę, którą smaruje się pędzlem blachy w miejscu spawania. Przed naniesieniem pasty należy blachy dokładnie oczyścić nawet ze śladów tłuszczu oraz zanieczyszczeń na szerokości równej co najmniej 3-krotnej szerokości przyszłej spoiny. Po spawaniu należy miejsce powleczone pastą bardzo starannie oczyścić przez kilkakrotne spłukanie gorącą wodą, gdyż topniki są środkami silnie korodującymi. W razie możliwości wniknięcia topników do szczelin (np. w spoinach pachwinowych) wskazane jest użycie topników neutralnych, które jednakże są droższe, a prócz tego wydzielają gazy szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenie, w którym się spawa, powinno być dobrze oświetlone i przewietrzane; przy użyciu topników neutralnych konieczne jest sztuczne usuwanie zużytych gazów. Przy spawaniu wystarczają okulary o kolorze szaroniebieskim, jaśniejsze niż przy spawaniu stali. [przypisy: elewacje z kamienia, Kamień dekoracyjny, kamień elewacyjny ]