Stezenie emulsji przyjeto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszajacej (wody z odpowiednimi dodatkami)

Stężenie emulsji przyjęto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszającej (wody z odpowiednimi dodatkami). Przyjęto również, że przed wytworzeniem emulsji główne jej składniki (asfalt i woda) umieszczone były w probówce o przekroju 1 cm, czyli 1 cm asfaltu i 1 cm wody według poprzednich założeń. W emulsjach o większej dyspersji asfaltu, to jest o mniejszej średnicy kulek tego asfaltu zarówno liczba ich, jak i powierzchnia graniczna, będą większe i odwrotnie – przy mniejszej dyspersji asfaltu i większych średnicach kulek zemulgowanego asfaltu liczba tych kulek i ich powierzchnia graniczna będą znacznie mniejsze, niż to wynika z podanego przykładu. Podane w przykładzie liczby w rzeczywistości mogą się znacznie różnić, zależnie od systemu młynka koloidalnego, rodzaju asfaltu i emulgatora oraz od szeregu innych czynników. Wielkość kulek rozproszonego w emulsji asfaltu będzie wówczas bardziej zróżnicowana, niż to podano w przykładzie. Nie mniej jednak podane liczby dostatecznie dobrze charakteryzują przeciętny rząd wielkości, dotyczący zarówno stopnia zemulgowania fazy rozproszonej (asfaltu) w emulsji, jak i międzyfazową powierzchnię graniczną. W każdym układzie dyspersyjnym tak samo, jak w omawianych emulsjach asfaltowych, międzyfazowa powierzchnia graniczna jest bardzo duża w odniesieniu do objętości tego układu, co widać z porównania podanej w przykładzie objętości 2 cm3 emulsji i powierzchni granicznej międzyfazowej, wynoszącej 9,565 m2, czyli 95650 cm2. [przypisy: Płyty granitowe, płytki kamienne, blaty kamienne ]

Spawalnosc stopu rozumiana jako spelnienie warunku

Od dobrego stopu spawalnego żąda się: 1) stosunkowo dużej wytrzymałości, 2) jak najmniejszego spadku wytrzymałości przy spawaniu, 3) niepękania zarówno samej spoiny, jak i strefy przejściowej, 4) odporności na korozję. Spawalność stopu rozumiana jako spełnienie warunku ,,2 i ,,3 zależy od rodzaju stopu, jego stanu, sposobu spawania jak i od rodzaju obciążenia (statycznego lub dynamicznego). Najłatwiej spawalne jest czyste aluminium, oraz stop AIMn, które nie spełniają jednakże warunku ,,1. Dalej należy wymienić kolejno stopy AIZnMg, AIMgMn (o zawartości Mg poniżej 5,5 0/0), AIMgSiMn i AICuMgMn. [podobne: płytki granitowe, kamień elewacyjny, Płyty granitowe ]