ustalenie zachowania sie asfaltu powyzej i ponizej tej temperatury

Normy przewidują oznaczenie penetracji i ciągliwości w temperaturze 25 C, jako temperaturze znormalizowanej. Niezmiernie ważne natomiast jest ustalenie zachowania się asfaltu powyżej i poniżej tej temperatury. Wskazane jest aby krzywa penetracji, np. w zakresie temperatur od 20 do 40 oC, miała możliwie równomierny i łagodny przebieg. To samo dotyczy krzywej ciągliwości asfaltu. W niektórych normach, np. niemieckich, oprócz temperatury mięknienia, wymagane jest ustalenie według Ubbelodhea tzw. temperatury kroplenia, czyli granicy płynności asfaltu. [patrz też: olx hajnówka, olx nidzica, uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx hajnówka olx nidzica uwolnijkolory allegro