Ustawienie kól

Aby zwiększyć głębokość orki pługa z koleśnicą zwykłą, grządziel trzeba podnieść odpowiednio do korpusu pługa, a przy zmniejszeniu, na odwrót – grządziel należy opuścić. U pługa z koleśnicą uniwersalną przy zwiększeniu głębokości orki poprzeczną listwę opuszcza się nieco w dół przez co podnosi się koło polowe. Kiedy pług zagłębi się dostatecznie: listwę przywraca się do położenia pierwotnego. Zmianę głębokości orki w pługach ramowych przeprowadza się w następujący sposób: przy zwiększeniu głębokości orki hak zaczepowy albo zaczep pługa ciągnikowego podnosi się przy pomocy regulatora głębokości, a przy zmniejszeniu na odwrót – opuszcza się. Trzeba pamiętać, że przy zwiększaniu głębokości orki koła pługów ramowych należy podnosić, a przy zmniejszaniu – opuszczać. Ustawienie kół powinno się sprawdzić w czasie orki normalnej, tzn. po wyoraniu pierwszych bruzd. Przyoraniu pierwszej bruzdy na pełną głębokość orki uzyskuje się zwykle niepełne odłożenie skiby, co tłumaczy się tym, że dla oboranej skiby nie ma jeszcze otwartej bruzdy. Ponadto . przy wyoraniu pierwszej bruzdy traci się wiele energii na odcięcie skiby i na odłożenie jej na powierzchnię nie oranego pola. Skiba odłożona na powierzchnię nie oranego pola tworzy przy tym duży grzbiet, który utrudnia dalszą uprawę. Dlatego przy wykonywaniu pierwszej bruzdy nie należy zapuszczać pługa na pełną głębokość. Może być ona osiągnięta dopiero przy wyorywaniu drugiej bruzdy. Przy wykonywaniu pierwszej bruzdy (pługiem jedno- i dwuskibowym) koło bruzdowe i polowe podnosi się na połowę potrzebnej głębokości orki, ponieważ oba koła idą po polu nie oranym. Dla wykonania drugiej bruzdy, która sięga na całą głębokość orki, koło polowe należy podnieść stosownie do głębokości zamierzonej orki, a koło bruzdowe powinno zachować poprzednie położenie. Wreszcie dla . wyorania trzeciej bruzdy i wszystkich następnych koło bruzdowe opuszcza się w dół do poziomu płozów pługa (tak, że toczy się ono teraz po dnie bruzdy normalnej), a koło polowe pozostaje wyżej, o wielkość równą głębokości orki. W ten sposób przez wielkość podniesienia koła polowego w stosunku do płozu stwierdzamy na jaką głębokość pług wyoruje daną bruzdę, a przez wielkość podniesienia koła bruzdowego w stosunku do płozu ustalamy. Pogłębienie bruzdy w porównaniu z poprzednią. [więcej w: sugru allegro , karcher allegro , lav mag allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: karcher allegro lav mag allegro sugru allegro