W emulgatorze anionoaktywnym, to jest w jego drobinie (czasteczce) czesc stanowi anion

W emulgatorze anionoaktywnym, to jest w jego drobinie (cząsteczce) część stanowi anion, tzn. jon o ujemnym ładunku elektrycznym. Jon ten odgrywa podstawową funkcję w procesie emulgacji. Z tego powodu emulgatory te noszą nazwę anionoaktywnch lub anionczynych, a emulsje powstałe przy ich udziale – emulsji anionowych. Natomiast w emulgatorze kationoaktywnym najważniejszą rolę spełnia w ten sam sposób jon o dodatnim ładunku elektrycznym i z tego powodu emulgatory te noszą nazwę kationowych, katiooczynnych lub kationo-aktywnych, a powstałe przy ich użyciu emulsje nazwano emulsja mikationowymi, kationoaktywnymi lub kationoczynnymi. W użyciu powszechnym dla emulsji anionowych i kationowych istnieją odpowiednio nazwy emulsji zasadowych i kwaśnych, ze względu na takież odczyny faz wodnych tych emulsji. Niejonowe środki powierzchniowo-czynne nie znalazły dotychczas godnego uwagi zastosowania, zwłaszcza w budownictwie drogowym. To samo dotyczy emulgatorów stałych w postaci sproszkowanej. [hasła pokrewne: stikeez allegro, filar inowrocław, akordeon allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: akordeon allegro filar inowrocław stikeez allegro