wlasciwosci fizyczne asfaltów

Właściwości te dotyczyć mogą cech fizycznych, fizykochemicznych, wreszcie technicznych, związanych z zastosowaniem asfaltu; właściwości fizyczne asfaltów, oprócz penetracji, obejmują oznaczenie ciężaru właściwego, temperatury mięknienia oraz łamliwości i ciągliwości. Ciągliwość asfaltów jest obok penetracji jedną z najważniejszych cech fizycznych, gdyż charakteryzuje właściwości plastyczne asfaltu. Asfalt jako lepiszcze powinien mieć zdolność do przeciwstawiania się odkształceniom wywoływanym mechanicznymi naprężeniami w materiale wskutek działania czynników mechanicznych i fizycznych. Wskazana jest duża ciągliwość asfaltu, wyrażona długością nitki asfaltowej, otrzymywanej przy rozciąganiu znormalizowanej próbki w ściśle ustalonej temperaturze. [przypisy: olx nidzica, ekofiber, lav mag allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ekofiber lav mag allegro olx nidzica