Wspomniane zjawisko zabezpiecza czasteczki asfaltu fazy rozproszonej przed przedwczesna koagulacja (zlepieniem sie)

Wspomniane zjawisko zabezpiecza cząsteczki asfaltu fazy rozproszonej przed przedwczesną koagulacją (zlepieniem się), zapewniając emulsjom niezbędną stabilność, zwłaszcza na czas ich składowania i transportu, do momentu ich użycia. Wręcz odwrotne zjawisko zachodzi w drugiej, tzw. zewnętrznej warstewce powłoki kuleczek asfaltu, stykającej się bezpośrednio z wodą. Wszystkie części hydrofilowe emulgatora będą miały ładunki elektryczne odwrotne, niż poprzednio, tzn. dodatnie w emulsjach anionowych i ujemne w emulsjach kationowych. Zjawisko to powoduje odpowiednio zasadowy lub kwaśny odczyn faz wodnych emulsji. Charakter odczynu fazy wodnej (zasadowy lub kwaśny) służy za podstawę do ustalenia nazwy odpowiedniego rodzaju emulsji. Jednocześnie emulgatory mają wspólną cechę charakterystyczną pod względem budowy chemicznej, a mianowicie cząsteczki emulgatora składają się zawsze z dwóch grup: hydrofilowej i hydrofobowej. Grupa hydrofilowa jest rozpuszc zalna w wodzie (powinowactwo), natomiast nie jest rozpuszczalna wolejach, asfaltach i innych substancjach węglowodorowych. Natomiast grupa hydrofobowa nie rozpuszcza się w wodzie, a rozpuszcza się wolejach, benzynie, nafcie, asfaltach, smole i innych węglowodorach, zarówno alifatycznych jak i aromatycznych. [więcej w: wiązanie krzyżykowe, lav mag allegro, olx nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: lav mag allegro olx nidzica wiązanie krzyżykowe