Wytrzymalosc dorazna blachy niespawanej na rozciaganie

Wytrzymałość doraźna blachy niespawanej na rozciąganie wynosiła Ro = 3,26 T/cm2. Spoiny wg ich wytrzymałości doraźnej (statycznej). Można zauważyć przewagę spoiny czołowej nad pachwinową oraz małą wartość spoiny krzyżowej, jak również przewagę spoiny najkrótszej nad przedłużoną, nakładek nieprzesuniętych nad przesuniętymi, spoin prostopadłych do kierunku siły nad równoległymi , w których ciek naprężeń doznaje koncentracji. Kolejność wytrzymałości zmęczeniowej spoin dla n = 107. Kolejność ta na ogół zgadza się z kolejnością wytrzymałości doraźnej. Widoczny jest jednak duży wpływ zeszlifowania spoiny. Analizując liczby dostrzegamy małą wytrzymałość zmęczeniową spoin. [przypisy: olx nidzica, unimax kielce, blaty granitowe ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe olx nidzica unimax kielce