Czesc tego emulgatora znajduje sie równiez bezposrednio pod otoczka ochronna wspomnianych kuleczek

Część tego emulgatora znajduje się również bezpośrednio pod otoczką ochronną wspomnianych kuleczek, a niektóre jego cząsteczki znajdują się jeszcze dalej w fazie zewnętrznej (rozpraszającej) emulsji. Omówione zjawisko jest przyczyną zwiększonego zużycia emulgatora do wytwarzania emulsji w porównaniu z potrzebą, opartą na przesłankach teoretycznych. Na ogół ilość emulgatora potrzebna do wytworzenia w niezbędnym stopniu stabilnej emulsji waha się w bardzo szerokich granicach 0,-3,0% w stosunku do asfaltu . Zależy to od wielu czynników, a przede wszystkim od: – stopnia aktywności emulgatora – wymaganego czasu stabilności (trwałości) emulsji Należy zwrócić uwagę, że niekiedy zużycie emulgatora podawane jest w różny sposób, a mianowicie: – w odniesieniu do fazy rozproszonej (np. asfaltu) – w odniesieniu do fazy rozpraszającej (wody) – w odniesieniu do całej emulsji – czasem w odniesieniu do całej mieszanki mineralnej przy wytwarzaniu niektór ych mas asfaltowo-mineralnych przy użyciu emulsji (zaprawy emulsyjne, pasty itp.). Każdorazowo ilość potrzebnego emulgatora, jak już wspomniano poprzednio, powinna być określona na podstawie badań laboratoryjnych wytworzonej próbnie emulsji zmiana, bowiem jakości asfaltu, emulgatora, stężenia emulsji lub innych dodatkowych substancji w znacznym stopniu wpływa na niezbędną ilość emulgatora, potrzebnego do wytwarzania żądanej jakości emulsji. [patrz też: akordeon allegro, wiązanie krzyżykowe, nieśmiertelnik allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: akordeon allegro nieśmiertelnik allegro wiązanie krzyżykowe