Emulgatory maja tym wieksze wlasciwosci hydrofobowe, im wiecej zawieraja wegli w strukturze swej czasteczki

Emulgatory mają tym większe właściwości hydrofobowe, im więcej zawierają węgli w strukturze swej cząsteczki. Acykliczne związki organiczne o nie zamkniętym łańcuchu węglowym jedna z podstawowych grup chemicznych związków organicznych dzielą się one na węglowodory nasycone i nie nasycone. Cykliczne związki organiczne o składzie chemicznym i właściwościach charakterystycznych dla związków nie nasyconych dzielą się one na węglowodory o pierścieniach pojedynczych benzenowych, skondensowanych i szeregu pierścieni benzenowych połączonych łańcuchowo jest to również jedna z podstawowych grup związków organicznych. Substancje powierzchniowo-czynne wykazują największe właściwości emulgujące przy zawartości w ich cząsteczkach węgli w granicach 12-18 atomów. Powyżej i poniżej tych granic zdolności emulgujące tych substancji wyraźnie maleją. Cząsteczki dobrych emulgatorów powinny charakteryzować się niedużą przewagą grup hydrofilowych. Emulgatory tego rodzaju podlegają dysocjacji elektrolitycznej (rozkład na jony), wytwarzając jony o różnych ładunkach elektrycznych. Noszą one nazwę emulgatorów jonowych, w odróżnieniu od emulgatorów niejonowych, których cząsteczki są obojętne pod względem elektrycznym. W wyniku dalszego podziału dają się wyodrębnić dwie grupy emulgatorów jonowych: – anionoaktywne, – kationoaktywne. [hasła pokrewne: farbex mława, art trans, akordeon allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: akordeon allegro art trans farbex mława