Inne rodzaje wiazan dwuwarstwowych

Inne rodzaje wiązań dwuwarstwowych Wiązanie pospolite zaliczamy do jednej z zasadniczych grup wiązań, które powstają na skutek kolejnego powtarzania się dwu warstwo różnym układzie cegieł (wiązanie dwuwarstwowe). Obok omówionego wyżej wiązania pospolitego o kowadełkowym układzie cegieł znane są i inne rodzaje wiązań dwuwarstwowych, . do których należy zaliczyć wiązanie krzyżykowe zwane również weneckim) oraz, wiązanie polskie (zwane również gotyckim). Wiązanie krzyżykowe. Wiązanie krzyżykowe różni się tym od wiązania pospolitego, że spoiny poprzeczne (pionowe) jednej warstwy wozówkowej mijają się o 1/2 cegły ze spoinami następnej warstwy wozówkowej. Mijanie się spoin o 1/2 cegły w warstwach wozówkowych otrzymuje się w ten sposób, że co druga warstwa wozówkowa jest przesunięta o pół cegły w stosunku do zasadniczej warstwy wozówkowej . Warstwy główkowe są natomiast na całej długości muru takie same jak w układzie pospolitym, [patrz też: olx nidzica, sugru allegro, art trans ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans olx nidzica sugru allegro