Laczenie murów róznej grubosci

Łączenie murów różnej grubości. Przy wznoszeniu ścian budynku najpierw wykonuje się nośne mury zewnętrzne i wewnętrzne, a murowanie ścian działowych pozostawia na okres późniejszy. Ściany działowe wymagają jednak mocnego połączenia z istniejącymi już ścianami nośnymi budynku. Aby to osiągnąć, należy w czasie murowania ścian nośnych pozostawić w nich tzw. Strzępia zazębione boczne w miejscach przylegania ścianek działowych. Wewnętrznych ścian nośnych nie zaleca się łączyć na strzępia zazębione boczne ze ścianami nośnymi zewnętrznymi. Strzępia zazębione wykonuje się pozostawiając w co drugiej warstwie muru nośnego wnęki głębokości 1/4 cegły. Wnęki te tworzą się dzięki temu,- że zamiast cegły ułożonej wozówkowo daje się beleczkę lub ćwiartki. Niektórzy murarze stosują wnęki głębokości 1/2 cegły. Nie jest to jednak wskazane, ponieważ później, w czasie murowania ściany działowej, trudno jest tak głębokie wnęki wypełnić dokładnie zaprawą. [więcej w: mozaika podłogowa, roben monza plus, lav mag allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: lav mag allegro mozaika podłogowa roben monza plus