Miara konsystencji asfaltu jest nie tylko wartosc penetracji

Miarą konsystencji asfaltu jest nie tylko wartość penetracji. Całkowity obraz konsystencji można uzyskać jedynie mając dane dotyczące kilku właściwości fizycznych asfaltów, takich jak temperatura mięknienia, kroplenia, łamliwości, penetracji i ciągliwości. Właściwości te stoją w ścisłej zależności od siebie i ich wzajemny stosunek jest charakterystyczną cechą dla danego rodzaju asfaltu. Każdej temperaturze mięknienia odpowiada pewna penetracja, łamliwość i ciągliwość. Temperatura kroplenia wg Ubbelodhea jest :to temperatura w której asfalt osiąga. granicę płynności dla asfaltu. Temperatura mięknienia (wg P i K, bądź też wg KS) jest to temperatura, w której ciało osiąga . pewien określony stopień zmiękczenia. Natomiast temperatura łamliwości jest to temperatura, w której ciało osiąga określony stopień sztywności ciała stałego, wyrażony utratą właściwości plastycznych. [więcej w: fotel bujany allegro, farbex mława, unimax kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława fotel bujany allegro unimax kielce