Optymalne temperatury podgrzewania organicznych srodków powierzchniowo-czynnych nie przekraczaja +90oC

Optymalne temperatury podgrzewania organicznych środków powierzchniowo-czynnych nie przekraczają +90oC. Niektóre z tych środków można podgrzewać do + 150°C. Bardzo niewiele jest takich środków, których podgrzewanie mogłoby przekraczać, bez wyraźnej szkody dla nich, temperaturę + 150°C. Środki powierzchniowo-czynne we wszystkich temperaturach podlegają częściowemu lub całkowitemu rozkładowi i tracą swą aktywność. Dlatego podgrzewanie ich nie powinno przekraczać granic dopuszczalnych, oznaczonych przez producenta lub stwierdzonych przez badania w odpowiednich laboratoriach. 5) Większość środków adhezyjnych ma selektywny charakter aktywności w odniesieniu zarówno do kruszyw, jak i lepiszcz. Aktywność tego samego środka adhezyjnego w stosunku do kruszywa zależna jest w dużym stopniu od składu chemicznego, petrograficznego, kwaśnego lub zasadowego charakteru skały, z której kruszywo to pochodzi. Najostrzej selektywność środków adhezyjnych wy stępuje w stosunku do powierzchni kruszyw wyraźnie kwaśnych lub wyraźnie zasadowych. W stosunku do lepiszcza ponaftowego (asfalty) stopień aktywności środków adhezyjnych różni się od stopnia aktywności tychże w stosunku do lepiszcza węglopochodnego (smoły drogowe węglopochodne). Na przykład preparat adhezyjny, który bardzo dobrze aktywizuje przyczepność smoły węglopochodnej do powierzchni danego kruszywa, może być mało aktywnym, bezwartościowym albo szkodliwym, jako dodatek do asfaltu ponaftowego w tych samych warunkach. [hasła pokrewne: farbex mława, olx nidzica, wiązanie krzyżykowe ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława olx nidzica wiązanie krzyżykowe