Otwory wieksze przewidziane w projekcie wykonuje sie podobnie jak otwory okienne i drzwiowe

Otwory większe przewidziane w projekcie wykonuje się podobnie jak otwory okienne i drzwiowe, stosując w pico nowych obrzeżach otworów prawidłowe zakończenia murów. Górne pozorne obrzeże otworu przy małej jego rozpiętości nie potrzebuje specjalnego wzmocnienia. Natomiast przy większej szerokości otworu wykonuje się sklepienia ceglane lub żelbetowe. Sposób wykonania sklepień ceglanych zostanie omówiony w dalszej części rozdziału. Przejścia przez stropy ceglane wykonuje się pozostawiając odpowiednich rozmiarów otwory przy ścianie w czasie układania pustaków ceramicznych lub cegieł. W stropach żelbetowych przy ich betonowaniu wstawia się w miejscach projektowanych przejść odpowiednie klocki drewniane. Klocki te po stwardnieniu betonu wyjmuje się, otrzymując w ten sposób otwór. 3. 3. [więcej w: ekofiber, rolety dzień noc allegro, nieśmiertelnik allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ekofiber nieśmiertelnik allegro rolety dzień noc allegro