Pierwsza warstwa muru cokolowego

Pierwsza warstwa muru cokołowego ułożona jest z cegły na rąb (rolka leżąca) wysuniętej na 4-7-6 cm. Następne warstwy muru, stanowiącego już ścianę parteru, wysunięte są tylko na 2+4 cm w stosunku do, lica muru piwnicznego. Cokół wysunięty z lica ściany. Cokół ten wykonany jest w postaci rolki leżącej. Rolka ta w spoinach pionowych jest zbrojona bednarką ze względu na to, że w miejscach okien piwnicznych stanowi nadproże nadokienne. Wysunięta część cokołu wymaga zwykle przykrycia płytkami klinkierowymi i betonowymi. Cokół cofnięty jest korzystniejszy niż cokół wysunięty, ponieważ nie wymaga ochrony od zacieków wodnych i nie jest tak narażony na uszkodzenie mechaniczne jak cokół wysunięty, w którym zwłaszcza naroża ulegają łatwo obtłuczeniu. 3. 2. 10. [hasła pokrewne: signal krzesła, blaty granitowe, ekofiber ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe ekofiber signal krzesła