Plomien gazowy

Płomień gazowy nie jest w stanie usunąć powłoki tlenkowej z powierzchni blachy. Do tego celu służą specjalne topniki, zazwyczaj w postaci proszku. Topnik składa się z chlorków sodu, potasu i litu oraz fluorku sodu; jest on silnie higroskopijny i dlatego należy go przechowywać w szczelnych naczyniach, najlepiej szklanych, porcelanowych itp. Topnik zarabia się na gęstą masę, którą smaruje się pędzlem blachy w miejscu spawania. Przed naniesieniem pasty należy blachy dokładnie oczyścić nawet ze śladów tłuszczu oraz zanieczyszczeń na szerokości równej co najmniej 3-krotnej szerokości przyszłej spoiny. Po spawaniu należy miejsce powleczone pastą bardzo starannie oczyścić przez kilkakrotne spłukanie gorącą wodą, gdyż topniki są środkami silnie korodującymi. W razie możliwości wniknięcia topników do szczelin (np. w spoinach pachwinowych) wskazane jest użycie topników neutralnych, które jednakże są droższe, a prócz tego wydzielają gazy szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenie, w którym się spawa, powinno być dobrze oświetlone i przewietrzane; przy użyciu topników neutralnych konieczne jest sztuczne usuwanie zużytych gazów. Przy spawaniu wystarczają okulary o kolorze szaroniebieskim, jaśniejsze niż przy spawaniu stali. [przypisy: uwolnijkolory allegro, ekofiber, rolety dzień noc allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ekofiber rolety dzień noc allegro uwolnijkolory allegro