Plóz tylnego korpusu

Na pracę pługa ma wpływ także i jego zaczepienie w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli punkt zaczepienia będzie odchylony od prawidłowego położenia w lewo (patrząc w kierunku ruchu pługa), to pług pójdzie skośnie i będzie dążył do zawrócenia w prawo i do wejścia w bruzdę. U pługów ramowych przedni korpus będzie miał przy tym zasięg niepełny, a zaorane pole będzie nierówne, faliste. Płóz tylnego korpusu z powodu tendencji pługa do nawrotu będzie przylegał silnie do ścianki bruzdy i szybko się zużyje. Przy odchyleniu punktu zaczepienia w prawo od położenia należytego – pług będzie dążył do zawrócenia w lewo, przedni korpus będzie zabierać przy tym skibę większej szerokości niż korpusy następne i zaorane pole będzie także nierówne. Wskutek skośnego ruchu pługa tuleje kół i same koła będą zużywały się szybko. Dlatego tymczasowe ustawienie pługa trzeba usprawniać w czasie orki kierując się praktycznym sprawdzianem odchylania się pługa w tę lub inną stronę, w przypadku nieprawidłowego zaczepienia. Celem umożliwienia poprawek zaczepienia pługa w kierunku poziomym zaczep albo rama pługa posiada szereg otworów dodatkowych. Zaprzęganie koni do pługów konnych. Zaprzęg konia do pracy z pługiem bezkoleśnym. Tutaj do haka zaczepu pługa przymocowany jest za pomocą pierścienia orczyk długości 70-75 cm. Na końcach orczyka przymocowane są postronki połączone z chomątem. Przy zaprzęgu stosuje się taką. długość postronków, aby koń w czasie chodu nie dotykał orczyka nogami. Odległość orczyka od tylnych nóg konia w czasie chodu powinna wynosić około 15-25 cm. Cała długość urządzenia zaprzęgowego, tj. haka zaczepowego, pierścienia, orczyka i postronków, powinna być taka, żeby pług przy robocie dawał należytą głębokość orki i szedł równo. Jeżeli urządzenie zaprzęgowe będzie zbyt długie, to pług nastawiony na najmniejszą głębokość będzie zagłębiał się i w wyniku nie da należytej uprawy. I na odwrót: przy krótkim urządzeniu zaprzęgowym pług będzie dążył do spłycania głębokości orki. Zaprzęgnięcie powinno być takie, aby ślad środka ciężkości pługa , hak zaczepu, środek orczyka i środek chomąta leżały na jednej linii. [patrz też: fotel bujany allegro , blaty granitowe , olx hajnówka ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe fotel bujany allegro olx hajnówka