Polaczenia murów na strzepie

Jeżeli więc mur wykonany wcześniej połączymy z murem świeżym na strzępia zazębione końcowe, może nastąpić w razie większego osiadania pęknięcie, muru nowo wzniesionego . Aby się tak nie zdarzyło, warunki techniczne wykonania murów zabraniają stosowania takiego rodzaju połączenia, jeżeli wysokość łączonych odcinków muru przekracza 4 m przy użyciu zaprawy wapiennej lub 5 m przy użyciu zaprawy cementowej. Przy tych bowiem wysokościach muru osiadanie nowowzniesionej części w stosunku do starej będzie już znaczne i może spowodować pęknięcia. Dlatego też w wypadku przekroczenia przytoczonych wyżej wysokości ścian należy zamiast strzępi zazębionych stosować strzępia uciekające, przy których skutki osiadania nowowznoszonego muru są mniejsze i pęknięcia w miejscu połączenia obu odcinków muru nie następują. Połączenia murów na strzępie uciekające wykonuje się nie na całej wysokości w jednym pionie, lecz na pewnej długości muru. Całkowita wielkość osiadania muru rozłoży się w tym wypadku na całej długości połączenia muru ,dzięki czemu połączenie nie pęknie, lecz najwyżej nastąpi lekkie odchylenie od poziomu spoin wspornych muru. Strzępia uciekające w wiązaniu pospolitym mają odcinki: a) w warstwach wozówkowych po 3/4 cegły b) w warstwach główkowych po J j cegły. 3. 2. 11. [podobne: art trans, wiązanie krzyżykowe, olx nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans olx nidzica wiązanie krzyżykowe