Przezwyciezenie tych sil podczas przebiegu procesu emulgowania odbywa sie w dwóch okresach, przebiegajacych jeden po drugim

Przezwyciężenie tych sił podczas przebiegu procesu emulgowania odbywa się w dwóch okresach, przebiegających jeden po drugim. W pierwszym okresie przez dodanie emulgatora następuje zmniejszenie napięcia powierzchniowego, a w drugim okresie pod wpływem działania mechanicznego pozostałe zmniejszone siły napięcia powierzchniowego zostają pokonane przez rozbijanie, ścinanie lub rozrywanie na cząsteczki hydrofobowej fazy rozpraszanej (olejowej). Teraz trzeba omówić ogólne granice zużycia ilościowe- goemulgatorów. Teoretycznie, jak również w doświadczeniach laboratoryjnych na małą skalę, bardzo niewielka ilość środka powierzchniowo-czynnego, obniżająca napięcie powierzchniowe potrzebna jest do poważnego zmniejszenia wspomnianego nagięcia międzyfazowego. W praktyce jednak, przy wytwarzaniu emulsji wystarczająco stabilnej na skalę przemysłową lub nawet tylko doświadczalną, zachodzi konieczność znacznie większego dodatku środka powierzchniowo-czyn nego w postaci emulgatora. Konieczność zwiększenia ilości tego emulgatora spowodowana jest tym, że w procesie emulgowania rola emulgatora po-lega zarówno na obniżeniu napięcia powierzchniowego, jak również na utworzeniu z niego otoczki ochronnej na powierzchniach rozproszonych cząsteczek w postaci mikroskopijnej wielkości kuleczek. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę, że w procesie wytwarzania emulsji ochronna otoczka kulek fazy rozproszonej, wytworzona z cząstek emulgatora, przeważnie nie jest monomolekularna. [patrz też: signal krzesła, olx nidzica, farbex mława ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex mława olx nidzica signal krzesła