regulator

R e g u l a t o r. Pługi zaopatrzone są w regulator, który umieszczony jest na przednim końcu grządzieli lub ramy. Przy pomocy regulatora położenie ciągła można zmieniać w płaszczyźnie pionowej (w dół i w górę) oraz w płaszczyźnie poziomej (w prawo i w lewo) i tym samym zmieniać głębokość orki, a także nastawiać szerokość roboczą pługa. W pługach koleśnych przy stawianiu ich do pracy zmianę położenia ciągła w odpowiednim kierunku (w prawo i w lewo) dokonuje się przez przesunięcie siodła, na którym opiera się grządziel. Zmianę położenia w kierunku pionowym (w dół i w górę) stosuje się przy regulacji głębokości orki, przy czym u pługa z koleśnicą uniwersalną – przy pomocy zmiany położenia łożyska w kierunku pionowym, a u pługa z koleśnicą zwykłą – przez zmianę położenia korpusu. pługa w stosunku do grządzieli. Koła. Koła pługa robi się przeważnie ze stali, z zalanymi w żeliwną piastę szprychami. U pługów ciągnikowych w piastę wstawia się tuleje żeliwne, które w miarę zużycia zmienia się na nowe. Urządzenia podnośnika. Pług podnosi się w momencie przejścia z położenia roboczego w położenie transportowe przy pomocy podnośnika. Podnoszenie to dokonuje się przez obrót wykorbionych półosi kół, przy czym obrót ten u pługów konnych odbywa się w bardzo prosty sposób, ponieważ wykorbione półosie kół połączone są ze sobą przy pomocy dwóch wycinków zębatych . Z półosią koła polowego połączona jest sztywno dźwignia podnośnika. Przy opuszczaniu dźwigni w dół koła (polowe i bruzdowe) wjeżdżają niejako pod ramę pługa i podnoszą ją. Przy ustawieniu dźwigni w pozycji poziomej pług znajduje się w położeniu transportowym. Przy przestawieniu dźwigni podnośnika z pozycji transportowej w położenie robocze oba koła przemieszczają się tak długo, dopóki koło bruzdowe nie znajdzie się na równej wysokości z płozem, a drążek u początku wycinków zębatych; koło polowe będzie stać wyżej, na wysokości równej głębokości orki. Po wyoraniu pierwszych bruzd koło bruzdowe, jak to będzie wyjaśnione niżej, trzeba będzie podnieść na pół głębokości orki. Umożliwia to odpowiednie przemieszczenie wycinka zębatego osi koła bruzdowego w stosunku do kulisy złączonej z nią nieruchorno. [więcej w: sugru allegro , karcher allegro , lav mag allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: karcher allegro lav mag allegro sugru allegro