Architektura i nowoczesne budownictwo – Blasbichlers Twentyone / Blasbichler + Uniwersytet w Innsbrucku

Sprawdź ten zwariowany projekt, którego autorem jest Armin Blasbichler z 21 studentami Szkoły Projektowania i Rzemiosła na Uniwersytecie w Innsbrucku.
Zadanie rzuciło wyzwanie studentom (znanym jako Blasbichlers Twentyone) na analizę lokalnego banku i wykorzystanie słabości banku poprzez planowanie rabunku.
Według Blasbichlera planowanie tego rabunku opiera się na kluczowych aspektach architektonicznego umysłu, takich jak zdolność do ciągłego ponownego wyobrażania sobie i ponownego myślenia.
W szerszym zakresie projekt kwestionuje wartość tego rodzaju architektury niematerialnej, aby sprawdzić, czy.
Sama architektura o dowolnej wartości pieniężnej.. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Blasbichlers Twentyone / Blasbichler + Uniwersytet w Innsbrucku”

Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście architektury: Indianapolis

W tym tygodniu, z pomocą naszych czytelników, odwiedziliśmy Indianapolis dla naszego Przewodnika po Architekturze.
Nasi czytelnicy zaproponowali wiele naprawdę fajnych budynków i bardzo doceniamy ich pomoc.
Indyjskie imprezy sportowe i kongresy nieustannie przyciągają tłumy do tej pracowitej stolicy stanu przez cały rok.
Wystarczy tylko przewodnik architektury dla różnych współczesnych budynków.
Jako siedziba rządu i przemysłu, Indianapolis może się pochwalić ciekawą historyczną architekturą, którą warto zobaczyć. Continue reading „Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście architektury: Indianapolis”

Budownictwo i architektura : Kino Pushkinsky / Popular Architecture

Popularność dzięki popularnej architekturze Zespół architektów z Brooklynu Popular Architecture ostatnio miał swoją propozycję dla Cinema Pushinsky, która znalazła się na liście finalistów konkursu DuPont 2011 Zmienianie twarzy.
Dalsze zdjęcia ich proponowanej restauracji i krótka opowieść po skoku.
Głównym problemem w Kinie Puszkinskim jest to, że stracił swoją otwartość.
Ukończone w 1961 roku historyczne fotografie przedstawiają budynek znacznie lżejszy i bardziej przejrzysty, który rozciąga otoczenie, przyciągając kinomanów w luminescencyjną ciemność teatru.
Dzięki uprzejmości popularnej architektury Teraz kino wygląda jak ślepy zaułek na Placu Puszkina, jak tylko gigantyczny billboard bez wartości fizycznej. Continue reading „Budownictwo i architektura : Kino Pushkinsky / Popular Architecture”

Emulgatory anionowe

Emulgatory anionowe . Struktura emulgatorów anionowych i ich właściwości oraz ogólne zasady wytwarzania emulsji przy ich udziale zostały omówione w ogólnych zarysach w punkcie 2.3.4.4. Jak już wspomniano poprzednio, emulsje anionowe produkowane są już od kilkudziesięciu lat. W tym okresie w miarę rozwoju i stosowania do robót emulsji anionowych wypróbowano wiele różnych związków chemicznych, jako substancji powierzchniowo-czynnych, stosowanych w produkcji wspomnianych emulsji w charakterze emulgatorów anionoaktywnych, środków ułatwiających emulgowanie lepiszcz bitumicznych oraz regulatorów stabilności i szybkości rozpadu tych emulsji w czasie ich stosowania do robót. Do związków tych należą mydła różnych kwasów, jak na przykład: tłuszczowych, smołowych, naftenowych oraz wiele różnych podobnych materiałów odpadowych i ubocznych przemysłu naftowego, węglowego, drzewnego i innych. Continue reading „Emulgatory anionowe”

Budownictwo i architektura : Pazhou Masterplan / Goettsch Partners

Dzięki uprzejmości partnerów Goettsch Główny plan Goettsch Partners (GP) został wybrany jako zwycięski projekt w konkursie na projekt dla ważnej witryny w nowej dzielnicy Pazhou w Guangzhou w Chinach.
Plan Pazhou Master składa się z trzech paczek miejskich, które tworzą trójkątne miejsce, które jest planowane dla siedmiu budynków o łącznej powierzchni 428 000 metrów kwadratowych.
Klientem i deweloperem jest Poly Real Estate (Group) Co., Ltd., wiodąca w Chinach państwowa firma deweloperska.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu po przerwie.
Zwycięski plan generalny ustanawia ramy dla miejsca trzech działek jako tętniącego życiem i kultowego miejsca komercyjnego, które łączy nowy nabrzeże z większą siecią miejską. Continue reading „Budownictwo i architektura : Pazhou Masterplan / Goettsch Partners”

Nowoczesna architektura : Zrównoważone pionowe sąsiedztwo / Solus4

Tangram 3DS LLC Ten projekt pochodzi od firmy architektoniczno-urbanistycznej Solus4, która opracowała zbiór zasad, które kierowały projektami Zrównoważonego Pionowego Sąsiedztwa.
Ta okolica.
ma swoją formę w kultowej wieży mieszkalnej o wysokości 950 stóp w Nowym Jorku.
Zastosowanie tych zasad do pionowego sąsiedztwa wymaga pełnego zaangażowania zespołu projektowego, zespołu budowlanego, zespołu finansującego i właścicieli.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu po przerwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : Zrównoważone pionowe sąsiedztwo / Solus4”

Architektura 21szego wieku : Mesterfjellet School / Cebra, Różne Architekci i Stengen & Bergo

Stengen & Bergo Young, obiecujący architekci Cebra (więcej projektów tutaj), Różni Architekci (więcej projektów tutaj) i.
Stengen & Bergo (więcej projektów tutaj) podzielili się z nami swoją ofertą konkursową, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę .
Ich.
Względność.
koncepcja dla Mesterfjellet School tworzy unikalne doświadczenie dla Larvik w Norwegii, zaprojektowane wokół programu pokoju użytkownika, warunków na miejscu i specyfikacji funkcjonalnych, aby pielęgnować pozytywne środowisko uczenia się. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Mesterfjellet School / Cebra, Różne Architekci i Stengen & Bergo”

Nowoczesna architektura : MBIArch po zawodowy stopień otwarty dla aplikacji

Barcelona Institute of Architecture (BIArch) otrzymuje obecnie aplikacje do drugiej edycji programu MBIArch po ukończeniu studiów, a zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.
Z dyplomem magistra przyznanym wspólnie z Universitat Pompeu Fabra i Universitat Politica de Catalunya, MBIArch jest wspierany przez wybitny międzynarodowy wydział z rokiem akademickim 2011-2012, który obejmuje seminaria projektowe i studia z Pier Vittorio Aureli, Philippe Rahm, Cecilia Puga, I.
Aki Ábalos, Philip Ursprung i Yoshiharu Tsukamoto.
Uczniowie z pięciu różnych kontynentów wzięli udział w inauguracyjnym programie MBIArch na lata 2010-2011, z kilkoma ważnymi aspektami, w tym wykładami z Enrique Walker i Riken Yamamoto, oraz studiami architektonicznymi prowadzonymi przez Davida Adjaye, Stana Allena i Ábalosa.
Za pośrednictwem zarówno programu MBIArch, jak i prowadzonych przez Instytut otwartych wykładów i wydarzeń BIArch ma na celu zapewnienie uczniom platformy do rozwijania umiejętności potrzebnych do badania zdolności analitycznych i operacyjnych projektów, aby umożliwić bogatszą, bardziej stabilną profesjonalną perspektywę. Continue reading „Nowoczesna architektura : MBIArch po zawodowy stopień otwarty dla aplikacji”

Nowoczesna architektura : W toku: Sky Courts / Höweler + Yoon Architecture

Dzięki uprzejmości Höweler + Yoon Architecture Sky Courts to klub firmowy o powierzchni 20 000 m., który obejmuje krótkoterminowe mieszkania, powierzchnie biurowe i obiekty rozrywkowe wykorzystujące logikę dziedzińca i pochyły dach.
Projekt obejmuje kilka dziedzińców na określonym obwodzie i wykorzystuje pochyły dach, aby pomieścić program w klinie między dziedzińcami, umożliwiając projektowi odczytanie jako 100% dziedzińca od góry.
Kompleks nie ma jednego centrum; zamiast tego jest to sieć z wieloma centrami i wieloma ścieżkami, krawędziami i liniami.
Sekwencja przez te obręb tworzy serię warstwowych przestrzeni, które łączą zewnętrzne przestrzenie, a widoki z jednego dziedzińca mogą wyglądać przez przestrzenie obwodowe i na inne dziedzińce.
Warstwowanie wnętrz i elewacji tworzy zróżnicowaną sekwencję poprzez kompleks. Continue reading „Nowoczesna architektura : W toku: Sky Courts / Höweler + Yoon Architecture”

Budownictwo i architektura : X-House / Kellen Qiaolun Huang

Dzięki uprzejmości Kellen Qiaolun Huang Cornell M.
Arch student, Kellen Qiaolun Huang niedawno otrzymał specjalną wzmiankę w międzynarodowym konkursie na projekt architektury mieszkaniowej D3 w Jutro 2012, zwycięzcy w kategorii Architektura wnętrz za swój projekt X-House.
Aby zapoznać się z opisem projektu, a także związaną z nim grafiką, prosimy śledzić nas po skoku.
Według nowych badań w Chinach, liczba młodych kawalerów drastycznie rośnie ze względu na rosnącą cenę mieszkań.
Zazwyczaj dziewczyny nie chcą wyjść za chłopców bez własności. Continue reading „Budownictwo i architektura : X-House / Kellen Qiaolun Huang”