W czasie stosowania wszystkich srodków powierzchniowo-czynnych do preparowania lepiszcz lub wykonywania robót, nalezy sie kierowac wyczerpujacymi wskazówkami producenta tych srodków

W czasie stosowania wszystkich środków powierzchniowo-czynnych do preparowania lepiszcz lub wykonywania robót, należy się kierować wyczerpującymi wskazówkami producenta tych środków, niezależnie od tego, w jakim charakterze są one stosowane (w charakterze enulgatora, stabilizatora, czy też regulatora rozpadu emulsji dodatku adhezyjnego). Uwodnienie, tj. przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku 2 : 1 przez jony w roztworze wodnym. 2) Niektóre środki powierzchniowo-czynne dodaje się tylko do podgrzanego lub upłynnionego lepiszcza bezpośrednio lub w roztworze olejowym, w większości przypadków w czasie przygotowywania lepiszcza w zakładzie przemysłowym, rzadziej czynność tę przeprowadza się na budowie, głównie ze względu na niemożność właściwej kontroli jednorodności lepiszcza, niedogodność czynności i pracochłonność. 3) Często środki adhezyjne powierzchniowo-czynne, zwiększające przyczepność lepiszcza do powierzchni ziarn kruszywa , stosuje się zamiast do lepiszcza bezpośrednio do powleczenia powierzchni mineralnej (np. kruszywa w mieszarkach), która podlega następnie pokryciu lepiszczem, lub do powierzchni rozprowadzonego lepiszcza, która ma być pokryta kruszywem lub masą bitumiczną, np. podczas powierzchniowego utrwalania nawierzchni przy użyciu emulsji lub upłynnionego asfaltu. Wówczas skrapia się najpierw utrwaloną nawierzchnię roztworem środka adhezyjnego, następnie przepisową ilością asfaltu, a potem ponownie środkiem adhezyjnym, przed rozsypaniem odpowiedniej ilości grysów. W niektórych przypadkach, używane do powierzchniowego utrwalania grysy otacza się wstępnie roztworem środka adhezyjnego, ewentualnie stosuje się grysy tzw. lakierowane (przeważnie smołą). [patrz też: stikeez allegro, unimax kielce, roben monza plus ]

Powiązane tematy z artykułem: roben monza plus stikeez allegro unimax kielce