W praktyce bowiem do róznych celów stosowane sa emulsje o róznej trwalosci i szybkosci rozpadu

W praktyce bowiem do różnych celów stosowane są emulsje o różnej trwałości i szybkości rozpadu. Trwałość emulsji, stopień rozdrobnienia jej fazy rozproszonej, jak i stabilność wytworzonego układu obu faz tej emulsji, w znacznym stopniu zależne są od rodzaju użytego emulgatora, a ściślej od jego budowy chemicznej. Budowa ta może być w szerokim zakresie zróżnicowana w ramach tej samej grupy emulgatorów, np. dwuaminowych, które znane są jako jedne z najlepszych. Aminy IV-rzędowe są związkami bardziej złożonymi, niż poprzednio wymienione I, II i III-rzędowe. Aktywność i w ogóle właściwości emulgatorów kationowych zależą przede wszystkim od jakości i liczby rodników (podstawników), które w składzie chemicznym emulgatora zastępują atomy wodoru, od różnego rodzaju stopnia hydratacji jonów tego emulgatora. W niektórych przypadkach żaden z kilku będących do dyspozycji środków powierzchniowo-czynnych nie ma właściwości wystarczają cych, niezbędnych dla dobrego emulgatora, potrzebnego do produkcji emulsji o określonych wymaganiach jakościowych. Natomiast, dwa lub niekiedy nawet trzy tego rodzaju środki użyte łącznie do wytworzenia emulsji, mogą dać dobry wynik. Ten sposób łącznego używania kilku emulgatorów do wytwarzania emulsji stosowany jest dość często. Wymaga to jednak uprzedniej analizy teoretycznej, znajomości struktury chemicznej tych emulgatorów i sprawdzenia doświadczalnego (laboratoryjnego i terenowego) jakości emulsji wytworzonej przy użyciu tych środków. [więcej w: mozaika podłogowa, fotel bujany allegro, blaty granitowe ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe fotel bujany allegro mozaika podłogowa